Massa productie

Voor Winkelketens zijn bepaalde spuitopdrachten bij ons uitgevoerd.

Enkele voorbeelden zijn hieronder met foto’s weergegeven.

Het betreft hier ruim 250 bollen en ruim 300 Koekoeks.

 

De bollen:

 

 

De Koekoeks: